செ.பொ. கோபிநாத்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Law
Occupation student
Location கொழும்பு, Sri Lanka
Introduction தினம் வாசித்த பல வலைப்பதிவுகளின் பிரதிபலிப்பாய் எனக்கான வலைப்பதிவை எழுதி வருகிறேன்.