Erling Skakke

My blogs

About me

Location Norway
Introduction er svært partipolitisk uavhengig, men har sterke politiske antipatier. Siden det ene beinet er kortere enn det andre, sjangler han ustødig avsted i en irrasjonell og uforutsigbar verden. Hegel satte seg selv i ubestemthet. Det samme gjør Erling Skakke.