พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก

My blogs

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation นักบวช
Location ปากเกร็ด, นนทบุรี
Introduction พระวิปัสสนาจารย์ วิ 10.
Interests ศึกษาการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
Favorite Movies -
Favorite Music -
Favorite Books พระพุทธศาสนา เช่น การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นต้น ฯลฯ