ചെമ്പകം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction വാക്കുകള്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂര്‍ച്ച ഏറിയ ആയുധം..ചിലപ്പോള്‍ ഹൃദയത്തെ കീറിമുറിക്കാന്‍ ..ചിലപ്പോള്‍ ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ ...പലപോഴും ഓര്‍ത്ത് വെക്കാന്‍ ..സൌകര്യപൂര്‍വ്വം മാറ്റിപറയാനും വേണ്ടിയുള്ള വെറും വാക്കുകള്‍ ...വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായാലോ ..ഞാനും ഉണ്ടാകും അവിടെ പൂത്ത ചെമ്പകം പോലെ ...
Favorite Movies മഴവില്ല്, first love, നന്ദനം, വന്ദനം
Favorite Books mayazi puzayude theeragalil, nandithayude kavithakal, nishagandhi, how can one be happy, who moved my cheese...