Siv Helen Rydheim (1955)

My blogs

About me

Gender Female
Occupation Pensjonist
Location Lyngen, Troms, Norway
Links Wishlist
Introduction Forfatter av boka ”Kjærligheten spør ikke, den bare er” (2008), medforfatter av boka "Drøm i våken tilstand" (2013) Blogger: http://sivhelenrydheim.blogspot.com/( nov 2008), http://sivryd.wordpress.com/ (juli 2010), http://www.endringer.blogspot.com (des 2010), https://traumeinfo.wordpress.com/ Formidler av erfaringsbasert kunnskap fra psykisk helsefeltet: - som pasient i psykisk helsevern og bruker av kommunale tjenester, psykisk helsearbeid. Prosjektmedarbeider i http://www.Erfaringskompetanse.no september 2011 til 2014. Prosjektleder (2009-2012) Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus
Interests Kunst, kreativitet, skriving, dikt, litteratur, traumeproblematikk, psykisk helse og rus, psykiatri, sosialpolitiske debatter, folkehelse, Tvangsproblematikk, tvangspsykiatri, psykisk helsevern, psykisk helsearbeid, tvangsmiddelbruk, bipolar lidelse, foto, psykologi, sosialantropologi, selvorganisert selvhjelp, psykoseerfaringer, erfaringskompetanse, erfaringskunnskap, erfaringsbasert kunnskap, menneskerettigheter