‍ആയിരങ്ങളില്‍ ഒരുവന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation ഒരു പാവം സ്വയം തൊഴിലുകാരന്‍
Location സാല്‍മിയ, Kuwait
Introduction ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല..!!
Favorite Books മാസക്കണക്കെഴുതുന്ന വരവു ചിലവു ബുക്ക്