மந்திரன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location India
Introduction அழகன் , மன்மதன் , வீரன் , சூரன் , நல்லவன் ...... இப்படியெல்லாம் என்னை பற்றி சொன்னால் எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் ஆமா