อ.จงรัก

My blogs

Blogs I follow

About me

Location สวนผึ้ง, ราชบุรี, Thailand
Introduction นายจงรัก เมฆพันธ์ (โหน่ง) อดีตเป็นโปรแกรมเมอร์มือโปรฯ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนใจมารับราชการครู ทำงานอยู่ที่โรงเรียสวนผึ้งวิทยา ตำแหน่ง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์