CTEПART

My blogs

About me

Location Beograd
Introduction Naslov serijske publikacije: Bilten za umetničku igru “CteпArt” Numerički podaci na prvom broju:Januar 2013, broj 1 Medij na kome publikacija izlazi: Štampana Email: stepart-stepart@outlook.com Osnivač i izdavač: Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije; Glavni i odgovorni urednik: mr Aleksandar Ilić; Stručni savetnik: Teodora Sujić; Saradnici: dr Branka Radović, Drina Durić, Gabriela Teglaši Velimirović, Irina Ivić, Ivana Kozomara, Ivana Milovanović, Jovana Mirosavljević, Nenad Obradović, Tatijana Rapp; Fotografi: Vladimir Nešović, Isidora Đurić, Jelena Janković, Kristijan Antolović; Dizajn i priprema: Darija Kovačević; Realizacija: Katedra za kreativne industrije Fakulteta za inženjerski menadžment www.fim.rs