பினாத்தல் சுரேஷ்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Location ஷார்ஜா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், United Arab Emirates
Introduction கனரக இயந்திரங்களின் தொழில்நுட்பம் விளக்கும் ஆசிரியன், பகுதிநேரப் பினாத்தலார்..ஷார்ஜாவில் வசிக்கிறேன்
Interests எதுலயும் குறிப்பா இல்லை.. நுனிப்புல் on Everything