അന്നൂസ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Arts
Occupation Photography
Location Idukki, Kerala, India
Introduction അച്ചടിച്ചു വന്ന എന്റെ ആദ്യ കൃതിയുടെ പിന്നിലെ നല്ല മനസ്സാണു ശ്രീ M.N.രതീഷ്ബാബു.ചോദിക്കാതെ വേണ്ടതെല്ലാം എനിക്കു തന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും, അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച വർഗീസ് ആശാനും, എന്നെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും, ബ്ളോഗിൽ എനിക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർക്കുമായി എന്റെയീ ബ്ളോഗ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ... http://annus0nes.blogspot.in/
Interests cinema, sports, travel..
Favorite Movies chaplin films, bicycle theaves, titanic, pather panchaali, where is my friends home, spring winter summer, sathyan anthikkad films, god must be crazy etc..
Favorite Music Dassettan, Jayettan, kaarthik A.T.Ummar, Raveenrda Sangeetham, A.R.Rehman, etc
Favorite Books Khassakkinte ethihaasam, Randamoozham, Yakshi.. Oru sankeerthanam pole..