น้องนุช

My blogs

About me

Introduction ฉันชอบเรียนวิชา สุนทรียศาสตร์เพราะฉันรู้สึกว่าเวลาเรียนแล้วทำให้ฉันมีความรู้สึกได้เข้าถึงคุณค่าของความงามที่แท้จริง