ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΛΛΟΣ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Law
Occupation ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Location Αθήνα, Greece
Introduction Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Διεθνολόγος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Εθνικών Θεμάτων ΑΧΙΛΛΕΥΣ. MRELLOS@RELLOS.COM