Sten

About me

Introduction Efter fyra årtionden som chef i stat, kommun, landsting och näringsliv verkar jag nu som senior konsult i egen verksamhet. Mina huvudsakliga arbetsområden var och är samhällsbyggnad, teknik och social omsorg. Jag åtar mig kortare chefsuppdrag och olika utvecklingsuppdrag som konsult i vardagen.