Seminari de Llengua Catalana i Literatura, Institut Príncep de Girona (Barcelona)

About me

Industry Education
Location Barcelona, Catalunya
Introduction Coordinació dels blocs: 'La veu escrita', Teresa Lladó i Joan Fontdeglòria; 'Fòrum Digital' i 'PríncepTV', Joan Fontdeglòria.