நம்பி.பா.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Location Orange County, California, United States
Introduction எப்போதாவது எழுதுவது; பொழுதுபோக்குவதற்காய் எப்போதும் எழுதுவதில்லை. காத்திருக்கும் கடமைகளின் சுமையறியாத பயணம், கால்வலி தராமலென்ன செய்யும்? இன்னமும் இங்கே
Interests தமிழ், அரசியல், கவிதை, நல்லன மற்றும் நடப்புகள்!
Favorite Movies கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், பாரதி, அந்தி மந்தாரை, கர்ணண், தவமாய் தவமிருந்து மற்றும் பல. ஆங்கிலத்தில் John Q, Motor Cycle Diaries, 12 Angry Men, The Outlaw Josey Wales, Pleasantville
Favorite Music மென்மையான இசையுடன் வார்த்தைகள் புரியக்கூடிய(கேட்கக்கூடிய)பாடல்கள், தமிழ் மட்டுமல்ல மற்ற மொழிகளிலும்!