Интеграс

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation European integration of Serbia
Location Serbia
Introduction је непрофитна, невладина организација цивилног друштва, основана ради остваривања циљева у области европске интеграције Србије, од којих су основни: владавина права; људска права; унапређивање и заштита демократије; одговорна власт; одрживи развој; борба против корупције и прања новца; превенција сукоба интереса; борба против монопола; подстицање и унапређивање културне, политичке и економске сарадње међу грађанима, народима, регијама и државама нарочито на европском простору.
Interests Integration of Serbia into the European Union Rule of law, Human rights, Democracy, Good governance, Sustainable development, Fight against corruption and money laundering, Conflict of interest prevention, Promotion of cultural political and economic cooperation among citizens nations regions and states first of all in Europe.