మనోహర్ చెనికల

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Technology
Occupation IT Engineer
Location Hyderabad, Andhra Pradesh, India
Introduction మదుబాబు తో మొదలుపెట్టి, యండమూరి,పానుగంటి లాంటి వారితో కొంత దూరం ప్రయాణించి, అక్కడనుండి ఒక మలుపు తిరిగి విశ్వనాధ ,చలం,శ్రీ శ్రీ,బుచ్చిబాబు, గోపీచంద్,హిమకవి-వడ్డెర చండీదాస్ లాంటి వారివద్ద కొన్ని అక్షరసుమాలు ఏరుకొని వస్తూ , ఆ సుమాల పరిమళాన్ని కాపాడాలని ప్రయాత్నిస్తున్న నా తోటి అంతర్జాల ప్రయాణికులకి తోడుగా ఉందామని
Interests Reading books, Exploring the web
Favorite Movies Viswanath and bapu classics, Pawan kalyan movies
Favorite Music classical, melodious
Favorite Books వేయి పడగలు, అంపశయ్య, అమ్మ, అసమర్ధుని జీవిత యాత్ర, అరుణ, మైదానం, జానకి విముక్తి, యండమూరి, మదుబాబు, పానుగంటి, యద్దనపూడి, ఉదయిని, సూర్యదేవర రామ్మోహన రావ్ .........