Gacon203

My blogs

About me

Gender MALE
Location Hà Nội, Vietnam
Introduction Người vừa hiền khô, vừa dễ thương lại đẹp trai nhất vùng...là lá la...