Grimm Killer - Nguyễn Mạnh Sơn

My blogs

About me

Gender Male
Industry Internet
Occupation Hacker mà cũng méo phải Hacker
Location Vietnam
Introduction Tôi đơn thuần chỉ là một sinh vật có lớp vỏ là con người như bao sinh vật khác trên Trái đất.
Interests Hacking, Tán gái mặc dù gái méo thích mình.