श्रेष्ठ () मनभायी () साधारण () नहीं रुची () निरर्थक ()