χρήσιμο/useful () ενδιαφέρον/interesting () συναρπαστικό/exciting ()