καλό () κακό () ενδιαφέρον () συναρπαστικό () άθλιο ()