δύσκολο () βολικό () εύκολο () νόστιμο () δροσερό () ενδιαφερον ()